Общи условия

Долуописаните Общи условия важат за всички поръчки направени онлайн, както и за поръчки, направени по телефона на посочените в сайта телефонни номера. С цел подобряване на обслужването телефонните разговори могат да бъдат записани.

Настоящите Общи условия регулират отношенията между “Венн 31” ООД, ЕИК 206011614, ИН по ЗДДС BG206011614, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 181, наричан по-долу за краткост “Доставчик” или “Продавач” и ползвателите на платформа за онлайн търговия MarBG.com, собственост на “Венн 31” ООД, наричани по-долу за краткост “Клиенти”.

1. Данни за доставчика

Информация за Доставчика съгласно Закона за електронната търговия:

 1. Наименование: “Венн 31” ООД
 2. Седалище и адрес на управление: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 181.
 3. Адрес за кореспонденция: Република България, област София (Столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски, ж.к. Симеоново, бул. Симеоновско шосе 181.
 4. Електронен адрес за кореспонденция: office@marbg.com.
 5. Телефон за връзка: 0884489695.
 6. Вписване в публични регистри: ЕИК 206011614.
 7. ИН по ЗДДС: BG206011614.

2. Въведение

MarBG.com е онлайн платформа за търговия, изключителна собственост на “Венн 31″ ООД. Нейни клиенти са всички потребители, заредили уебсайта на свое устройство и поръчали си продукт от платформата.

Клиентът приема без възражения настоящите общи условия за продажба от момента, в който завърши поръчката чрез бутона „Приемам Общите условия и потвърждавам поръчката”.

Настоящите общи условия за продажба, както и потвърждението на поръчка представляват договорът между MarBG.com и клиента за доставката на продукти на територията на България.

Договорът не може да бъде променян, освен ако MarBG.com не потвърди съгласието си да го промени в писмен вид или по електронната поща.

Клиентът се уведомява, че всички продукти, предлагани за продажба на интернет сайта, са нови продукти, съответстващи на действащото европейско законодателство и на приложимите в Европа стандарти.

Като приема настоящите общи условия за продажба, Клиентът потвърждава:

• че е в състояние да взема решения или че разполага с разрешението на упълномощеното лице, преди да се ангажира с поръчка, подадена към MarBG.com;
• че се е запознал, освен с информацията, изложена в настоящите общи условия, и с информацията за основните характеристики на продуктите, които поръчва; тази информация се съдържа в техническите спецификации на продуктите, представени на интернет сайта; в тази връзка MarBG.com уточнява, че снимките на продуктите, продавани на интернет сайта, са възможно най-достоверните, но не може да гарантира точно съответствие с предлаганите продукти; затова снимките са възпроизведени в интернет сайта единствено с информативна цел и без ангажимент за MarBG.com.

Ако клиентът смята, че не е достатъчно компетентен, за да избере най-подходящите за неговия случай продукти, той има възможност да се свърже с MarBG.com чрез чат на живо, електронна поща и/или по телефона, за да получи допълнителни сведения относно представените на интернет сайта продукти.

3. Регистрация

За регистрация на потребител трябва да се въведе адреса, който ще се използва за доставка, име и фамилия, e-mail, телефон(и) за връзка. Необходимо е да се избере и парола.

След успешна регистрация при всяка отделна поръчка има възможност да се коригира телефона за контакт и адрес за доставка, както и да се посочи представител, който да приеме поръчката. С извършване на поръчка клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите „Общи условия” и ги приема.

С подаването на поръчката си клиентът дава съгласието си MarBG.com да съхранява, обработва и използва събраните въз основа на поръчката данни за целите на нейната обработка. Някои от тези данни могат да бъдат прехвърлени на дружества, които участват при доставката на продуктите.

Клиентът дава съгласието си и разрешава MarBG.com да му изпраща търговски съобщения по електронната поща във връзка с продуктите или услугите си.

Личните данни, които MarBG.com получава при регистрацията, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. MarBG.com гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен в случаите предвидени в действащото законодателство.

Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на MarBG.com, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.

Повече за нашата политика за защита на лични данни можете да прочетете в нашата политика за поверителност.

4. Поръчка

Клиентът може да направи поръчка чрез интернет сайта или по телефона.

Поръчки се приемат от сайта по всяко време, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. При финализиране на поръчката, клиентът има възможност да види списък на продуктите, които купува, и техните цени, имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката MarBG.com известява за приемането, като изпраща на клиента потвърждение на поръчката на адреса на електронната му поща. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите и от Вашия профил. Онлайн поръчката в интернет сайта е защитена. В случай на погрешно въведена или непълна информация (по-специално адресът на получателя) може да възникнат грешки при изпълнение на поръчката (по-специално доставката), за които MarBG.com не носи никаква отговорност. Задължение на клиента е да провери точността на поръчаните продукти, поръчаните количества, както и мястото на изпращане на поръчката.

MarBG.com си запазва правото да откаже изпълнението на всяка подадена от клиент поръчка при наличието на законна причина, в съответствие с действащото законодателство.

Поръчка може по всяко време да бъде анулирана от MarBG.com в случай на:

• липса на наличност на поръчани продукти и/или невъзможност да бъдат извършени услугите, за които е подадена заявка;
• неплащане в предвидения срок на цената на поръчката от страна на клиента (когато е приложимо);
• грешно посочен или непълен адрес за доставка;
• липса на телефон за контакт с клиента;
• невъзможност за свързване с клиента на посочения от него телефон (няма връзка с номера, клиентът не отговаря на обаждането);
• наличие на провалени предишни поръчки на клиента в онлайн платформата;
• при форсмажорни обстоятелства (по-специално непредвидимо закъснение при доставка или повредени доставки от превозвачите).

При възникване на проблеми с доставката по вина на MarBG.com всички допълнителни разходи са за сметка на MarBG.com. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на клиента.

5. Цена

Крайната цена на поръчката се калкулира като сбор от цените на поръчаните продукти. Всички цени са в лева с включен ДДС (ако това е приложимо) и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане. MarBG.com има правото да променя цените обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените MarBG.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. MarBG.com се задължава да върне сумата, ако тя е била предварително платена.
MarBG.com има правото да променя дневните ценови акции, обявени в сайта без предварително уведомяване на потребителите.

6. Промо кодове

Клиентите на MarBG.com имат право да използват т.нар. “промо кодове”, които им дават отстъпки от общата цена и/или промоционални условия, свързани с доставка, гаранция и др.

Клиентите се сдобиват с горепосочените кодове чрез рекламни кампании, провеждани по e-mail, Интернет, радио и телевизия, печатни издания. Промо кодовете биват създавани от MarBG.com при обявяването на дадена рекламна кампания и могат да бъдат използвани от потребителите.

Условията за използване на даден промо код могат да бъдат намерени в съответната рекламна кампания, като са възможни ограничения от различни видове: брой потребители, които могат да използват съответния код; ограничение за продукти, за които може да бъде използван съответния код, включително и ограничения за използването само върху продукти, които не са в разпродажба към момента на поръчката; брой използвания на съответния промо код от един потребител.

При въпроси, свързани с използването и условията за ползване на даден промо код, Клиентът следва да се свърже с MarBG.com чрез чат на живо, по имейл или телефон.

MarBG.com си запазва правото по всяко време и без предварително уведомление на потребителите да създава нови или прекратява съществуващи рекламни кампании, включително такива, чиито обявен краен срок все още не е изтекъл. В такъв случай, възможността за използване на дадения промо код се преустановява. Клиентите, които вече са направили поръчки чрез него, към момента на прекратяване на кампанията, се възползват от всички обявени намаления или промоционални условия, без промяна.

7. Заплащане на продуктите

Плащане при доставка (наложен платеж чрез пощенски паричен превод): При получаване на стоката клиентът плаща дължимата сума на куриера.

“Венн 31” ООД с ЕИК 206011614 и ИН по ЗДДС BG206011614 има сключен договор с “Еконт Експрес” ООД за превеждане на сумите чрез Пощенски Паричен Превод (ППП). Това освобождава “Венн 31” ООД от задължението да издава касови бонове, тъй като техен заместител се явява разписката, която “Еконт Експрес” ООД издава за приет ППП. Клиентът следва да запази своята разписка за ППП, тъй като тя е документ, удостоверяващ неговата покупка.

MarBG.com предлага и възможност за заплащане на дължимите суми с банкова карта. Информация относно плащането с кредитна/дебитна карта:

 • Плащането се извършва с дебитна / кредитна карта през виртуален ПОС терминал на Банка ДСК.
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1000 (хиляда) лева. В случай, че желаете да направите поръчка на по-голяма стойност, молим да се свържете с нас за осъществяване на поръчката чрез банков превод.
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Като част от борбата срещу измамите в интернет, информацията, свързана с поръчката на клиент, може да бъде предоставяна на трети лица за проверка.

8. Доставка на продуктите

Цената на доставката се заплаща отделно и не е включена в цената на продуктите в сайта, освен ако изрично не е посочено, че стоката е с цена с включена доставка. Цената на доставката се калкулира автоматично от системата и се появява в количката след поставяне на продукти в нея. Когато доставката е до офис на Еконт, цената на доставката се заплаща на Еконт и може да се различава нагоре или надолу в малки граници от калкулираната от системата.
Обявените от клиента данни в поръчката го задължават по следния начин: в случай на грешка при изписване на данните за контакт на получателя на доставката, MarBG.com не носи отговорност за евентуалната невъзможност да достави продуктите, както и за допълнителни такси, начислени в резултат на грешката, допусната от клиента.

Промяна на адреса за доставка, направена след плащане на поръчка, не се взема предвид при доставката на продукти или услуги по тази поръчка. Клиентът обаче може, на собствена отговорност, да поиска от превозвача да промени адреса за доставка. В този случай MarBG.com не носи отговорност за евентуални грешки при доставката или загуба на пратката от превозвача.

Продуктите и/или услугите обикновено се доставят, респ. изпълняват, в срок от 1 до 11 работни дни след поръчката (без събота, неделя и официални празници).

Датите на доставка и експедиране са дадени само за информация, без да пораждат договорни задължения.

Въпреки това, в случай на неоправдано забавяне на доставката, на клиента ще бъде изпратено съобщение.

При направена поръчка за няколко продукти или услуги, ако към датата на експедиране на поръчката няма наличност на един или повече продукти, клиентът може да получи доставка само на наличните към тази дата продукти.

В този случай MarBG.com възстановява на Клиента цената на недоставените продукти и/или услуги.

Рисковете, свързани с продуктите, се прехвърлят при доставката им.

Доставката се извършва от превозвач и се удостоверява с документ за получаване в хартиен или електронен вид, подписан от клиента и/или друг получател, посочен от клиента в поръчката.

В случай на повреда при транспорт, несъответствие на доставените продукти и/или услуги с поръчката или грешка на клиента в поръчката, съобщена предварително на MarBG.com, получателят трябва много точно да заяви своите възражения при доставката, директно върху товарителницата.

Във връзка с това, задължение на клиента е да провери съдържанието на доставката, както и съответствието и състоянието на продуктите в момента на доставката.

Тази проверка се счита за извършена в момента, в който клиентът или упълномощено от него лице подпише товарителницата, представена от превозвача.

Ако е заявил възражения, Клиентът задължително трябва да откаже доставката и да изиска от превозвача незабавното вземане на продуктите, след като предварително се е уверил, че са спазени условията за връщане на продуктите.
На по-късен етап могат да се приемат само рекламации за съществени несъответствия на доставените продукти, подадени при условията за рекламация или съгласно законовата гаранция за скрити дефекти.

Отказът в момента на доставката на поръчаните продукти от клиент може да се разглежда като злоупотреба, ако клиентът не може да докаже, че посочените в талона за доставка нередности действително са налице.

Ако MarBG.com установи, че нередностите наистина съществуват, поръчката на клиента ще бъде анулирана и обработена в съответствие с посочените условия за връщане на стока по-горе; при това трябва да се уточни, че никакви разходи за връщане няма да бъдат дължими от клиента за незабавното вземане на продуктите от превозвача.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

9. Рекламация

Ако има съществено несъответствие между доставените продукти и поръчката (доставен е различен от поръчания артикул/и), клиентът, който не е посочил възражения върху талона за доставка, трябва да отнесе своята рекламация до MarBG.com, в противен случай тя ще бъде обявена за недействителна. Това трябва да стане по електронна поща чрез личния му профил в сайта или по телефон, най-късно 14 (четиринадесет) работни дни след доставката, като се уточни:

• номерът на поръчката;
• каталожните номера и количествата на поръчаните продукти;
• каталожните номера на получените продукти;
• точната причина за рекламацията.

Ако MarBG.com установи действително съществено несъответствие, поръчката на Клиента ще бъде анулирана и ще обработена в съответствие с посочените условия за това.

Ако желае повторна доставка, клиентът трябва да направи нова поръчка.

10. Отказ от поръчка и право за връщане

Клиентът има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ без да е длъжен да посочва причина, без да дължи неустойка или обезщетение и без да заплаща каквито и да било разходи. Стойността на стоката ще бъде възстановена или ще бъде заменена взависимост от желанието на клиента.

MarBG.com покрива разходите за връщане на артикула в рамките на упоменатия срок от 14 дни след получаването, в случай, че изпращането се осъществява от офис на куриера и с предварително подготвена товарителница от страна на Търговеца. Търговецът си запазва правото да удържи транспортните разходи от Клиента, в случай че Клиентът е изпратил артикулите с товарителница, различна от предварително подготвената, както и в разрез с настоящите условия.

Желанието на клиента да се откаже от поръчката си и да върне артикулите следва да бъде заявено на тел. 0884489695, имейл адрес office@marbg.com или във фейсбук страницата на MarBG.com. При заявяване на такова желание, на Клиента ще бъде изпратена предварително подготвена товарителница с покрити транспортни разходи в срок от 2 работни дни след подаване на заявлението.

При спазване на споменатия по-горе срок от 14 (четиринадесет) дни възстановяването на сумата на клиента ще се извърши в срок от 14 (четиринадесет) дни след получаването на върнатата пратка от MarBG.comВъзможно е от възстановената сума за продуктите да бъдат удържани допълнителни разходи, свързани с пренасочване на върнатата пратка в случай на изпращане до грешен адрес.

Възстановяването на сумата може да се извърши чрез Пощенски паричен превод по куриер (Еконт) или чрез банков превод (по желание на клиента).

Във всички случаи възстановяването на сумата за поръчаните, доставени и след това върнати продукти ще се извърши само при условие, че след преглед на върнатите продукти от страна на Венн 31” ООД бъде установено, че те са с ненарушена цялост и в добро състояние (без да са използвани и без следи от монтаж), че оригиналната търговска опаковка е ненарушена, не е облепвана с тиксо и лепенки на куриера. Под продукт се разбира както самият продукт, така и опаковката му. Опаковката в никакъв случай не трябва да бъде скъсана, замърсена, облепена с лепенки и тиксо или с надписи.

Важно!

1. Предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП. Възможно е „Венн 31“ ООД да предложи частично възстановяване на сумата, в случай че артикулът е със следи от употреба.

2. Да бъде приложен документът, издаден при заплащането на стоката. В общия случай, при изпратена стока с Еконт с наложен платеж, това е разписката за Пощенски паричен превод. Тази точка не важи в случай на заплащане по банков път или чрез банкова карта.

3. Да бъде приложен Формуляр за право на отказ съгласно чл. 52, ал.2 и ал.4 от ЗЗП. Примерен формуляр можете да намерите тук:
https://marbg.com/Forma-Vrushtane.pdf

4. Стоката да бъде изпратена за сметка на клиента, без наложен платеж, за да можем да приемем пратката и да проверим състоянието ѝ – да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката. В последствие сумата се възстановява чрез ППП или по банков път.

5. Правото на отказ от договор и връщане на продукти не се прилага за продукти за лична хигиена, като запечатани стоки, свързани с хигиената или защита на здравето съгласно чл.57, т. 5 от ЗЗП.

6. Връщаните стоки трябва да бъдат изпращани до фирма “Венн 31” ООД до обслужващия ѝ офис на Еконт (Дружба Илия Бешков, ж.к. Дружба 2, ул. Илия Бешков 12, до м-н Мания). В случай на изпращане до друг офис на Еконт, или до адресът на кореспонденция на фирмата, Еконт начислява допълнителна такса от 3.30 лв. за пренасочване до офис, която ще бъде удържана от клиента

7. Връщането е безплатно (покрива се от MarBG.com) само при изпращане от офис на куриер (при изпращане от адрес транспортните разходи следва да бъдат за сметка на Клиента), както и единствено при използване на предварително подготвена от Търговеца товарителница за връщане.

MarBG.com си запазва правото да отхвърли всеки продукт, който не е върнат в съответствие с гореописаните условия.

11. Гаранция

Предлаганите от “Венн 31” ООД продукти са в съответствие с действащото европейско законодателство и приложимите в Европа стандарти.

Продаваните от “Венн 31” ООД продукти могат да бъдат използвани единствено по предназначение. “Венн 31” ООД в никакъв случай не носи отговорност за последствията от неправилна употреба или приложение на продукт.

Клиентът се ползва също и от законовата гаранция за скрити дефекти. Само продукти с доказан скрит дефект подлежат на връщане на “Венн 31” ООД по тази причина.

Клиентът, който декларира, че доставеният от “Венн 31” ООД продукт има скрит дефект, трябва да представи и доказателство за това.

Гаранциите не покриват:

• подмяна на козметични аксесоари и др.;
• ненормална или неправомерна експлоатация на продуктите;
• повреди и последствия от тях при експлоатация, несъответстваща на предназначението на продукта
• повреди и последствия от тях, свързани с външни причини.

В случай на рекламация, за да бъде приета заявката е необходимо артикулът да бъде представен в оригиналната си опаковка и окомплектовка, както и да бъде съпроводен от разписката, издадена от Еконт при заплащането на стоката, касов бон или фактура. Без да са изпълнени тези условия, за съжаление, рекламацията няма да бъде уважена. Заявката ще бъде разгледана в най-кратък срок, в случай на дефект артикулът ще бъде поправен или заменен с нов.

Продукт по заявка за рекламация се изпраща от клиента по куриер за сметка на Продавача. Ако бъде установен дефект и продуктът бъде заменен или ремонтиран се връща на клиента чрез куриер за сметка на Продавача, ако не бъде установен дефект връщането се извършва за сметка на Клиента.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

Търговската гаранция, предоставена от “Венн 31” ООД не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция можете да намерите в чл. 112-115 от ЗЗП.

За предявяване на претенция по гаранция, Клиентът следва да се свърже с Търговеца чрез: телефонно обаждане на тел. 0884489695, имейл адрес office@marbg.com или чрез съобщение във фейсбук страницата на MarBG.com.

12. Отговорност

“Венн 31” ООД не носи отговорност в случай на загуба на приходи, загуба на печалба, загуба на договори, загуба на данни, както и за каквато и да е друга щета, непряка или произтичаща от нея, дори ако е причинена по негова вина (включително небрежност).

Пълната отговорност на “Венн 31” ООД е ограничена, без оглед на основанието, до сумата, платена от клиента за съответните продукти и/или услуги.

13. Форсмажорни обстоятелства

Като форсмажорни обстоятелства се считат по-специално следните случаи: войни, локаут, метежи, стачки, държавен преврат, природни бедствия, обявени инзвънредни положения.

MarBG.com не носи отговорност за неизпълнение на което и да е от задълженията си по договора, доколкото това неизпълнение се дължи на случай на форсмажорни обстоятелства и събитието не би могло да бъде разумно предвидено, избегнато или преодоляно.

14. Общи разпоредби

Ако някоя от разпоредбите на договора се окаже в противоречие с приложим закон или наредба, тази разпоредба се счита за невалидна, без това да засяга валидността на другите разпоредби на договора.

Всяко изменение на договора ще бъде предмет на допълнително споразумение, сключено по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

© MAR е запазена марка на "Венн 31" ООД. 2023